اون آنتن رو یکم دیگه ببر راست آره آره خوبه یه چیزایی دارم می‌بینم عه! رفت برو چپ نه سمت حیاط وایسا وایسا

نه هیچی معلوم نیس! همش برفک شده ای بابا دیگه کار نمی کنه... مدت‌هاست نمی‌فهمیم ارتباط‌مان با تو قطع شده برگرد!