خنده‌هایت گل محمدی چشم‌های تو سوره نور است...

 هر روز هزاران #سلام به سوی تو روانه می‌کنیم!