ای ماه دل آرا! 

کاش فاصله‌ی من و تو را با سال نوری نسنجند...!