گرفتار تکراری و قدیمی نمی فهمد هربار که به هوش بیاید داد می زند: کمک، کمک، کمک، من گیر کرده ام؛ کمک، کمک، کمک، پشیمونم؛ کمک، کمک، کمک، نجاتم بده.... وَ بِرَحمَتِکَ فَخَلِّصنی و با رحمتت مرا رهایی ببخش! و چه گره ای کورتر از نبودن تو، حضرت مشکل گشا

#ابوحمزه