مولای وقت آمدنت دیر شد بیا
این دل در انتظار فرج پیر شد بیا
این جمعه هم گذشت و لیکن نیامدی
آیات غربتم همه تفسیر شد بیا       
هر شب به یاد خال لبت گریه می کنم
عکست میان آینه تفسیر شد بیا
در دفتر م به یاد تو نرگس کشیده ام
 نرگس هم از فراغ تو دلگیر شد بیا