ما قیمت روز ارز را می دانیم

معیار بهای بورس در تهرانیم

فعلا دو سه روزیست هوا پس شده است

هر روز دعای عهد را می خوانیم ...

السلام علیک یا أباصالح المهدی «عج»

 

همه گویند، به امید ظهورش صلوات