سلام مولای مهربونم
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی
 تو تو خورشیدی و ذره پرور ترینی، فدای سجایای زهرایی تو