در راه امام زمانش هرچه بود را فدا کرد 

در راه امام زمانمان از هرچه بود مضایقه کردیم؟؟

حضرت عباس علیه‌السلام