تو مبعوث براى مکارم اخلاقى! براى این که مایه ى رحمت بر خلقِ روزگار باشى!... افسوس که حالا، عده اى خدا نشناس، به نام تو و پروردگار یکتا، از راه رسیده اند و شرع مقدس را با خشم و خشونت همراه کرده اند!... اما مى دانم تو دعا مى کنى!... براى همه دعا مى کنى!... و براى ظهور فرزندت دست به دعا مى کنى تا بیاید و دینِ الهى را اصلاح کند!... سلام بر آخرین فرزند از نسلِ آخرین پیامبر!...