-پاشو وایسا، الان قطار میاد

+زوده هنوز، با بوقش صدامون میزنه هر موقع بیاد

-یادت رفته انتظار توو حنجره‌ی ماست؟! ما باید صداش بزنیم...