گفتند ماه رحمت است
گفتند نفس هایتان تسبیح است
گفتند خوابتان عبادت است
گفتند گناهانتان بخشیده است
گفتند دعاهایتان مستجاب است
من دعایی دارم
به امید استحابتش
در این ماه آمده ام

اللهم عجل لولیک الفرج